Beveiliging bedrijfspand

QP Security voor de beveiliging van uw bedrijfspand

In bedrijfssituaties kan op zeer uiteenlopende manieren en van bovendien verschillende kanten een dreiging uitgaan. Dit is uitgerekend een aangelegenheid die verholpen dient te worden, niet enkel voor de daadwerkelijke veiligheid van uw personeel en het bedrijfspand dat u beschermt – maar ook voor een gevoél van veiligheid, dat minstens even belangrijk is. Niet in de laatste plaats kunnen stress, verzuim en nalatigheid ermee voorkomen worden.

QP Security staat dag en nacht voor u klaar

De beveiliging van uw bedrijfspand kunt u met een gerust hart aan QP Security overlaten. Wij ondersteunen u op zeer diverse terreinen, te beginnen bij de aard van het gebouw zelf. Met gerenommeerde security experts in dienst is QP Security de aangewezen partner om uw alarmsystemen en bijvoorbeeld die voor de brandveiligheid te monitoren. Wij nemen desgewenst uw gehele dagelijks bestuur uit handen, te weten de controle op technische installaties maar ook andere facetten als de aansturing van de beveiliging, schoonmaak en derden die voor uw bedrijf werkzaamheden verrichten. Het team van QP Security staat, letterlijk, dag en nacht voor u klaar!

Dreiging op de werkvloer

Maar QP Security biedt daarnaast méér, want ook uw personeel kan op het gebied van veiligheid natuurlijk geïnstrueerd worden. Er kan altijd een dreiging op de werkvloer heersen – en laat dat nou uitgerekend een expertise zijn van QP Security. In samenwerking met Top Defence Training verzorgen wij een op uw bedrijf toegespitse cursus in weerbaarheid. Dit doen wij graag met u en uw personeel op de werkvloer zelf, voor een adequate omgang met en praktische oplossingen voor mogelijke calamiteiten.

U kunt de beveiliging van uw bedrijfspand en personeel dus met een gerust hart aan QP Security overlaten.

   Security bedrijf     Beveiligingsbedrijf Hilversum     Contact